3x3 Remedial Teaching: omdat iedereen ánders leert


Remedial teaching in Ede en omgeving.


Algemene werkwijzeBij 3x3 REMEDIAL TEACHING kijken we zorgvuldig wat het probleem is.
Hiertoe hanteren we de driehoek: ouder-kind-leerkracht om tot een volledig beeld te komen. Als het beeld helder is, gaan we een handelingsplan opstellen.
Omdat uw kind de hoofdpersoon is, is het belangrijk dat we een oplossing vinden die bij het kind past én waarvoor het kind gemotiveerd is.

Aan de hand van het handelingsplan, gaan we achtereenvolgens in verschillende sessies met uw kind aan de slag.
Hierbij maken we gebruik van schoolteksten, eigen materiaal, internet etc.
Als ouder is het belangrijk dat u weet wat er gebeurt en uw kind hierbij ondersteunt, dus houden we u op de hoogte van de oefeningen en vorderingen.

Het handelingsplan kan tussentijds worden bijgesteld, als blijkt dat dit nodig is. Na 10 sessies bespreken we de vorderingen en kijken we hoe en of we verder gaan.
Tussentijds kunnen er tips naar school en u als ouders worden gegeven.

Verschillende leerstijlen

Belangrijk is dat er wordt gekeken naar hoe het kind leert.
Is dat voornamelijk auditief(d.w.z. via het gehoor), visueel(d.w.z. via het zien), motorisch(d.w.z. via het doen), tactiel(d.w.z. via het voelen) of nog anders/ een combinatie van meerdere leerstijlen? Zowel de hulp bij 3x3, als thuis en op school, dient hierbij aan te sluiten.

Onder Nieuwetijdskinderen vindt u nog aanvullende informatie.