3x3 Remedial Teaching: omdat iedereen anders leert


Remedial teaching in Ede en omgeving.


NieuwetijdskinderenMogelijk kent u het woord 'nieuwetijdskinderen' en heeft u hier al veel over gelezen.
Misschien is het woord nieuw voor u en roept het vreemde associaties bij u op.
Daarom een kleine uitleg: Nieuwetijdskinderen zijn alle basisschoolkinderen van tegenwoordig. Zijn deze kinderen speciaal?
Ja- maar door alle tijden heen zijn kinderen speciaal geweest -ieder kind is immers uniek?

Onze wereld is de laatste jaren enorm veranderd door de toename van televisie, internet, mobiele telefoons, iPods en iPads, elektronische spelletjes etc. Tevens leven we meer en meer in steden, met alle drukte van verkeer en veel mensen om je heen en met als gevolg een toenemende luchtvervuiling.
Daarnaast is ons voedsel door toevoegingen en conserveringsmiddelen steeds minder natuurlijk geworden.
Dit alles heeft zijn invloed op de kinderen die tegenwoordig leven.

Door de toenemende prikkels vanuit omgeving en voedsel zijn veel kinderen prikkelgevoelig geworden, wat zich uit in druk of juist heel teruggetrokken gedrag.(Vandaar dat veel kinderen een stempel als ADHD of autisme krijgen). Iets minder algemeen bekend is echter hooggevoeligheid, dat bij veel kinderen voorkomt en waar nog te weinig aandacht voor is (m.n. op scholen). Door de onbekendheid hiermee, kunnen kinderen een verkeerde diagnose krijgen. Hooggevoeligheid wil eigenlijk ook zeggen dat men extra gevoelig is voor prikkels. Prikkels waarvan men zich niet altijd bewust is, zoals stemmingen van mensen, een bepaalde geur, te scherp licht, te veel activiteiten tegelijk etc.. Deze kinderen moeten leren hoe ze zich enerzijds af kunnen schermen voor ongewenste prikkels en anderzijds leren hoe ze hiermee om moeten gaan en ontdekken wat hun specifieke talenten zijn(bv. zich goed kunnen verplaatsen in anderen, originele gedachtes ontwikkelen).

Soms gaat deze hooggevoeligheid ook gepaard aan hoogbegaafdheid, d.w.z. dat een kind heel intelligent is, zoekt naar verbanden tussen alles wat hij leert en graag uitgedaagd wordt door de leerstof. (Als deze behoefte niet wordt onderkend, resulteert dit vaak in onderpresteren en zien we alleen nog een onverschillig, ongeïnteresseerd kind).
Deze kinderen zitten vaak veel 'in hun hoofd' en hebben behoefte aan werken met hun lichaam om weer wat te 'aarden'. Soms zijn sociale vaardigheden ook lastig voor hen.
In sommige gevallen is er daarnaast sprake van spirituele gevoeligheid, en is een kind in staat dingen van de onstoffelijke wereld waar te nemen.

Doordat we in deze tijd te maken hebben met elkaar snel opvolgende beelden(t.v., internet, elektronische spelletjes, etc.), ontwikkelen deze nieuwetijdskinderen een heel andere leerstijl.
Hier is nog te weinig onderzoek naar gedaan en de meeste scholen spelen hier nog te weinig op in.
Maar het is niet voor niets dat de term beelddenken steeds vaker valt.
Veel kinderen hebben een visueel ingestelde leerstijl, terwijl daar op school nog (te) weinig gebruik van wordt gemaakt en lesstof hier voornamelijk auditief wordt aangeboden.
Dit leidt tot(leer)problemen. Als kinderen zich bewust worden gemaakt van de kracht van hun leerstijl en deze leren inzetten bij hun onderwijs en leerkrachten leren meer tegemoet te komen aan deze leerstijl, verdwijnen veel (leer)problemen.(Hiervoor kan bv. de methode 'Ik leer anders' ingezet worden, naast de vele andere tips die inmiddels over beelddenkers zijn gepubliceerd).

Het vermoeden bestaat dat dyslecten en kinderen met dyscalculie ook baat hebben bij een andere leerstijl en dat hun leerprestaties hierdoor enorm kunnen verbeteren.(N.B. Veel kinderen met dyslexie en dyscalculie zijn beelddenkers!)
Daarom wordt in de begeleiding van deze kinderen ook gekeken of het, naast de bekende begeleidingen, voor hen zinnig is om ook op een ándere manier te worden aangesproken.

Het gaat te ver om op deze website heel diep op alle types kinderen in te gaan. Als u hierover meer wilt lezen, kunt u op het web enorm veel informatie vinden, terwijl er ook de nodige boeken over zijn geschreven. (onder de tab 'Aanbevolen literatuur' vindt u interessante boeken).
In een persoonlijk gesprek kunnen we altijd kijken of we op één lijn zitten wat betreft de ideën over uw kind en de eventuele 'stempels' die het al in zijn leven heeft gekregen Wat mij echter intrigeert, is de vele gemeenschappelijke kenmerken die al deze kinderen hebben. Daarom wil ik mij ook niet vastleggen op één type kind, maar combineer ik het vele geleerde over álle types bij mijn begeleiding en kan ik makkelijk switchen tussen verschillende benaderingen als zulks wenselijk is.
Omdat bij 3x3 REMEDIAL TEACHING al deze kennis is meegenomen in de begeleiding, kunnen kinderen al snel vooruit gaan.

Door breinonderzoek wordt steeds meer ontdekt hoe we leren en hoe het geleerde beter blijft onthouden. Kennis uit deze onderzoeken wordt ingezet bij de begeleiding van uw kind.

Omdat elk kind uniek is en omdat er nauwgezet wordt geluisterd naar de behoefte van u als ouder, kan de begeleiding zo veel mogelijk 'op maat' worden aangeboden en zijn snelle en langdurige resultaten mogelijk.