3x3 ...ieder zingt zijn eigen lied.


Remedial teaching in Ede en omgeving.


Praktische informatie

...waarin een klein bedrijf groot kan zijn. Ofwel: de kracht van individuele begeleiding.

De praktijk van 3x3 is gevestigd aan de Slunterweg in Ede.
Geen prachtige ruimtes, geen overvloed aan personeel, maar een praktijk aan huis.
Doordat we geen extra ruimtes hoeven te huren, kunnen we de prijzen laag houden.
En doordat ik één op één werk, of met kleine groepjes van maximaal 4 kinderen, is persoonlijke hulp mogelijk.
Er wordt een vertrouwensband opgebouwd en ik kan precies die hulp bieden, die bij uw individuele kind werkt - maatwerk dus.

Voor meer informatie of voor een (gratis) kennismakingsgesprek kunt u contact met me opnemen via info@3x3rt.nl Liever eerst telefonisch contact? Vrijdagavonds van 19.00-20.00 uur kunt u op het telefonisch spreekuur terecht, tel. nulzes - 38539190
Als ik met kinderen bezig ben, neem ik geen telefoon aan, maar u mag ook altijd een berichtje inspreken, dan neem ik z.s.m. contact met u op.

Tijdens de begeleiding wordt een goed contact met u, als ouder, onderhouden en wordt ook geprobeerd de leerkracht/school van uw kind bij de hulp te betrekken. Van u als ouder wordt gevraagd uw kind te helpen(voor zover nodig) en te ondersteunen bij zijn traject, om optimaal resultaat te kunnen behalen.
Voor sommige activiteiten is het prettig als uw kind soms over een laptop/computer kan beschikken.
Het is ook prettig als u over een printer beschikt, om af en toe iets uit te kunnen printen voor uzelf of uw kind.

Remedial teaching is iets anders dan huiswerkbegeleiding: een remedial teacher dient volledig op de hoogte te zijn van het proces van leren lezen, schrijven en rekenen en zoekt hierin samen met het kind naar stapjes die herhaalt moeten worden of extra oefening nodig hebben.
Daarnaast wordt hulp geboden bij de sociaal/emotionele ontwikkeling: waar worstelt het kind mee, hoe kunnen zijn talenten optimaal worden ingezet, hoe kunnen we e.e.a. inzetten in de thuis- en schoolsituatie.

Huiswerkbegeleiding vindt plaats in groepjes van maximaal 4 kinderen. Er wordt de kinderen een plek geboden waar ze rustig kunnen werken en waar hulp kan worden geboden bij dingen waar ze moeite mee hebben. Er is hierbij echter niet zoveel ruimte om een heel individueel traject te starten. Ouders worden veelal minder betrokken bij deze vorm van begeleiding en er wordt uitgegaan van het huiswerk van school.

3x3 biedt de volgende activiteiten aan:

Intake/kennismakingsgesprek.
Dit gesprek vindt in principe plaats zónder het kind, zodat u vrijuit uw zorgen kunt uitspreken.
Een mogelijke begeleiding wordt besproken en u krijgt de tijd om hierover na te denken.
Kosten: gratis(max. één uur)

Individuele remedial teaching.
Uw kind komt wekelijks in de praktijk en ontvangt ca. 10 sessies, waarna een eventueel vervolgproject wordt besproken.
Kosten: €45,- per keer(1 uur remedial teaching), inclusief tussentijds overleg, mailcontact en contact met school).
Strippenkaart voor 10 sessies: €400,00

Huiswerkbegeleiding.
Uw kind komt wekelijks met het huiswerk van school en krijgt in een groepje van maximaal 4 kinderen begeleiding bij het maken van zijn schoolhuiswerk.
Kosten: €10,- per keer.
Strippenkaart voor 10 keer: €90,-
N.b. : Als het groepje op hetzelfde niveau zit, kan specifiek op bepaalde lesstof worden ingegaan.
Anders gebeurt dit invidueel, maar dit is niet te vergelijken met de specifieke remedial teaching hulp die in een sessie van één uur aan een individuele leerling kan worden geboden.

NT2
In groepjes van maximaal 4 kinderen krijgt uw kind hulp bij het verwerven van de Nederlandse taal.
Kosten: €20,- per keer.
Strippenkaart voor 10 keer: €180,-

Taalclub
In een groepje van maximaal 4 kinderen van eenzelfde niveau doen we gedurende 8 weken mondelinge taalspelletjes, gezelschapsspelen die de taalvaardigheid vergroten en is er aandacht voor boeken. Doordat de kinderen op een heel speelse manier met taal bezig zijn, gaat hun taal zienderogen vooruit en krijgen kinderen meer plezier in taal.
Kosten: € 150,- voor de cursus van 8 weken.

Workshop taalspelletjes voor ouders of leerkrachten.
Deze workshop kan op locatie worden aangeboden of voor max. 4 volwassenen in mijn praktijk.
Duur: min. 1 uur, max. 3 uur.
Mail me bij belangstelling voor de verschillende mogelijkheden.

Rekenclub
In een groepje van maximaal 4 kinderen van eenzelfde niveau doen we gedurende 8 weken mondelinge rekenspelletjes en gezelschapsspelen die de rekenvaardigheid vergroten. Doordat de kinderen op een heel speelse manier met rekenen bezig zijn, gaat hun rekenen zienderogen vooruit en krijgen kinderen meer plezier in rekenen.
Kosten: € 150,- voor de cursus van 8 weken.

Workshop rekenspelletjes voor ouders of leerkrachten.
Deze workshop kan op locatie worden aangeboden of voor max. 4 volwassenen in mijn praktijk.
Duur: min. 1 uur, max. 3 uur.
Mail me bij belangstelling voor de verschillende mogelijkheden.

Reken-en spellingbootcamps
Sommige kinderen leren beter door erbij te bewegen. Daarnaast is het ook heel leuk om een hele middag actief met leerstof bezig te zijn via spelletjes.
Omdat er met gekleurde symbolen wordt gewerkt, nemen ook visueel ingestelde kinderen de informatie goed op en wordt de lesstof zo beter verankerd.
Op dit moment geef ik vnl. tafelbootcamps(2 middagen om de tafels van 1 tm. 12 beter te leren), maar ik werk ook aan andere rekenbootcamps.
Zie voor meer info ook: http://www.rekenbootcamp.nl/

Er zijn ook spellingbootcamps mogelijk, waarbij meestal vooral met enkele geselecteerde spellingsregels wordt geoefend.
De bootcamps worden bij voorkeur aan groepjes van tenminste 4 kinderen gegeven en vinden in principe buiten plaats.
Ook scholen kunnen meedoen; in dat geval kan er bij slecht weer ook van een gymlokaal gebruik worden gemaakt.
Kinderen ervaren deze middagen als een soort feestjes, waarbij en passant ook nog wat wordt geleerd!

Geheugentraining.
Aanbod: Individuele training van 10 lessen van ca. 5 kwartier, inclusief werkmap.(Voor kinderen van 8 jaar en ouder).
Ons geheugen werkt met beeld, geluid, smaak, tast, geur, ruimtelijk inzicht, emotie, taal en verbanden. Door al deze capaciteiten bewust aan te spreken, leert een kind beter onthouden.
Daarnaast leert het kind zijn eigen favoriete manier van informatie opslaan kennen.
In elke sessie zijn aandachtsoefeningen opgenomen, die mede zorgen voor het beter opslaan van informatie Inclusief voor- en nameting.
Onderzoek heeft aangetoond dat deze training de kinderen bewuster en makkelijker leert leren.
Kosten voor de hele cursus van 10 lessen, incl.werkmap: €350,00

Cursus Ik leer leren

Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.
Alle aspecten van leren komen aan bod zoals:

  • Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in
  • Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk
  • Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress
  • Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol
  • Motivatie: Wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen
  • Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd
  • Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter
En heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen
Zie voor meer achtergrond informatie: http://www.ikleerleren.nl/
Deze training is vooral een doe- en activiteiten training waarin het werkboek met verschillende testen de weg wijst en als naslagwerk steeds weer gebruikt kan worden.
De training bestaat uit 5 lessen van anderhalf uur. De lessen hebben ieder hun eigen thema en aan het eind van iedere les maakt het kind zelf een actieplan waarmee het de komende tijd aan de slag gaat.
Op deze manier beklijft de lesstof beter doordat de zwakke en sterke punten precies in kaart zijn gebracht.

De cursus wordt als groepstraining aangeboden.
Er geldt een landelijk vastgestelde prijs voor de training van € 182,50.
Dit is inclusief het werkboek van € 32,50.

Heeft je kind meer hulp nodig dan kan je kind deze training, of onderdelen daarvan, ook individueel volgen.
Je betaalt dan het tarief voor een individuele sessie van de betreffende trainer.(Bij 3x3rt is dit €45,00 per uur).

Hallo, ik ben Gwen activiteiten. Hallo ik ben Gwen is een boek waarin een meisje vertelt over haar hooggevoeligheid.
Naar aanleiding van dit boek is het mogelijk:

  • Kinderen te begeleiden in hun hooggevoeligheid, liefst in een clubje samen met andere HSP (Hihgly Sensitive Person) kinderen.
  • Ouders verder in te lichten over hooggevoeligheid, het liefste in een clubje met andere ouders van HSP kinderen.
  • Leerkrachten vertrouwder te maken met de hooggevoelige leerlingen in hun klas en hen tips voor de aanpak te geven.
Het boek 'Hallo ik ben Gwen' is altijd de basis van de trainingen en zit bij de prijs inbegrepen.
Voor de precieze prijzen: stuur een mail naar info@3x3rt.nl
Verder info is hier te vinden: http://halloikbengwenacademie.nl/

Kind en talent

U kunt uw kind ook opgeven voor een talentgesprek (ca. 1 uur). Hierbij wordt het op prijs gesteld als ook één ouder aanwezig is.
In een talentgesprekje ga ik als kindertalentenfluisteraar op zoek naar de onderliggende talenten van een kind. Is het een rots, een aansteker, een ideeënfontein, een ontrafelaar, een ontstaanbegrijper, een doordenker of misschien een foutenspeurneus?
Dit is slechts een kleine opsomming van de vele mogelijke talenten die kinderen kunnen hebben.

Als een kind zich bewust wordt van zijn talenten, voelt hij zich gezien, staat hij in zijn kracht. Hij gaat dit talent verder ontwikkelen, er gebruik van maken en omdat hij zich gezien weet, verdwijnt vervelend gedrag dat er als het ware vóór geplaatst werd.

Kinderen zijn heel blij met hun 'talententekening' die thuis vaak een mooi plekje krijgt.
Ouders gaan hun kinderen met andere ogen zien.
Een talentengesprekje kan los worden aangevraagd.
Eventueel is het mogelijk na afloop een begeleidingstraject te starten.

Lezen in kleur
Bij sommige kinderen dansen de letters op het papier. Niet ieder kind kan tegen zwart/wit teksten.
Soms krijgen deze kinderen dan een stempel als dyslexie of ADHD, terwijl er, als kinderen op gekleurd papier lezen, veel betere resultaten worden bereikt.
In Engeland is hier ruimschoots onderzoek naar gedaan en nu worden de producten ook in Nederland geleverd.

Om te kijken of 'lezen in kleur' helpt, kan ik een eenvoudig testje doen met tekst op gekleurde vellen papier en lezen door een gekleurde leeslineaal.
In sommige gevallen kunnen hierdoor opmerkelijke resultaten worden bereikt.
Scholen en ouders kunnen vervolgens helpen door speciale artikelen zoals gekleurde schriftjes, leeslinealen of lezen in kleur voor de computer, te bestellen.

Let op: ook volwassenen kunnen last hebben van deze 'visuele stress'.
Als u denkt dat dit iets voor u kan zijn, maak dan een afspraak voor een kleine test.
Bij kinderen kan dit ook in het onderzoek/begeleiding worden meegenomen.