3x3 Remedial Teaching: omdat iedereen ánders leert


Remedial teaching in Ede en omgeving.


TaalproblemenHeeft uw kind problemen met taal?
Hiervoor kunnen diverse redenen zijn:

  • Uw kind is een NT2 kind. Dat wil zeggen dat uw kind Nederlands niet als eerste taal leert, doordat het opgroeit(of is opgegroeid) in een meertalig gezin.
  • Uw kind is dyslectisch(of u vermoedt dat er dyslexie meespeelt).
  • Uw kind wil niet leren lezen.
  • Uw kind leest te traag.
  • Uw kind leest onzorgvuldig.
  • Uw kind heeft moeite met begrijpend lezen.
  • Uw kind heeft moeite met spelling.
  • Een combinatie van meerdere problemen.
  • Andere taalproblemen.

Misschien is de cursus 'Begrijpend lezen, alle teksten de baas!' wat voor uw kind. Deze cursus wordt regelmatig in groepsverband aangeboden, maar kan ook individueel in de RT-sessies worden ingezet.

Spelling
Met speciale dictees kijken we welke spellingsproblemen herhaald moeten worden.
Via het maken van mindmappen en speelse oefeningen, verbeteren we de spelling.

Taal in blokjes
Deze methode met gekleurde blokjes/letters maakt de taal/spelling inzichtelijk voor kinderen en laat ze eerst rustig nadenken over een woord voordat ze het 'zomaar' opschrijven. Ook voor beelddenkers en kinderen die graag handelend bezig zijn, is dit een hele fijne methode.
Bovendien sluit dit aan bij de methode die grote dyslexie-instituten hanteren.

Succes met lezen
De mappen van 'Succes met lezen' zijn zo opgezet, dat een kind steeds moeilijkere woorden kan leren lezen. Hierbij kan aanvankelijk ook het lezen van woorden in kleur worden gebruikt. (Er kan worden aangesloten bij Taal in blokjes).

Afhankelijk van uw kind en zijn mogelijkheden gaan we oefenen met lezen, begrijpend lezen, spelletjes om interesse voor lezen op te wekken, spellingsoefeningen, woordenschatontwikkeling etc.
Ook kijken we of 'lezen in kleur' een hulp voor uw kind kan betekenen.

Zie ook verder: Werkwijze, Praktische info (lezen in kleur, taalspelletjesclub en spellingbootcamps) en nieuwetijdskinderen.