3x3 ...ieder zingt zijn eigen lied.


Remedial teaching in Ede en omgeving.


TaalproblemenHeeft uw kind problemen met taal?
Hiervoor kunnen diverse redenen zijn:

  • Uw kind is een NT2 kind. Dat wil zeggen dat uw kind Nederlands niet als eerste taal leert, doordat het opgroeit(of is opgegroeid) in een meertalig gezin.
  • Uw kind is dyslectisch(of u vermoedt dat er dyslexie meespeelt).
  • Uw kind wil niet leren lezen.
  • Uw kind leest te traag.
  • Uw kind leest onzorgvuldig.
  • Uw kind heeft moeite met begrijpend lezen.
  • Uw kind heeft moeite met spelling.
  • Een combinatie van meerdere problemen.
  • Andere taalproblemen.

Afhankelijk van uw kind en zijn mogelijkheden gaan we oefenen met lezen, begrijpend lezen, spelletjes om interesse voor lezen op te wekken, spellingsoefeningen, woordenschatontwikkeling etc.
Ook kijken we of 'lezen in kleur' een hulp voor uw kind kan betekenen.

Zie verder: Werkwijze, Praktische info (lezen in kleur, taalspelletjesclub en spellingbootcamps) en nieuwetijdskinderen.