3x3 Remedial Teaching: omdat iedereen anders leert


Remedial teaching in Ede en omgeving.


Diverse schoolproblemenHeeft uw kind meerdere schoolproblemen?

  • Het kan zijn dat uw kind een andere leerstijl heeft, dan hetgeen de school meestal gebruikt om de lesstof aan te bieden.(Zie algemene werkwijze en nieuwetijdskinderen).
  • Het kan zijn dat er verschillende dingen zijn die uw kind dwarszitten en waarover hij liever met een ander (bv.met Rik, de pop) praat.
  • Misschien heeft uw kind door ziekte, desinteresse of andere omstandigheden leerstof onvoldoende praktisch aangeboden gekregen, waardoor hiaten zijn gevallen die doorwerken in alle leerstof.
  • Het kan zijn dat uw kind door verschillende teleurstellingen faalangstig is geworden. Dit kan zich tot één vakgebied beperken, maar het kan ook over de hele linie meespelen. De training richt zich dan op het overwinnen van de faalangst, maar ook op hetgeen de faalangst heeft veroorzaakt. Als dit een bepaald vak is, kunnen we bv. door het spelen van vakgerichte spelletjes weer plezier in de taken meegeven, waarna we ook kunnen kijken wat er als zo moeilijk werd ervaren en hoe we dit makkelijker kunnen maken.
  • Er kunnen meerdere facetten een rol spelen, die we via gesprekken en training duidelijk proberen te krijgen.
  • Diverse andere redenen.
Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor 'executieve functies'.
Dit zijn functies die aan ons gedrag ten grondslag liggen.
Hierbij kunt u denken aan: het overzien van situaties, zelfkennis, vooruit-en terugkijken, jezelf structureren en organiseren, zelfvertrouwen, motivatie etc.
Door de inzet van 'Teken je gesprek' , tips + opdrachten aan kind en ouders(en waar mogelijk ook leerkrachten) en het inzetten van spelletjes, kan een kind hier veel vooruitgang in boeken.

Afhankelijk van uw kind en zijn mogelijkheden gaan we aan de slag met zijn problemen en zoeken we naar oplossingen die wel werken(andere uitleg, oefenen met concreet materiaal, overzichtelijke schema's als hulp, kleine stapjes vooruit, rollenspel, etc.)
Zie verder: algemene werkwijze en nieuwetijdskinderen.