3x3 Remedial Teaching: omdat iedereen ánders leert


Remedial teaching in Ede en omgeving.


Aanbod aan activiteiten

...waarin een klein bedrijf groot kan zijn. Ofwel: de kracht van individuele begeleiding.

Hieronder vind u een overzicht van de mogelijkheden die 3x3RT aanbied. Staat er iets niet tussen waarvan u denkt dat uw kind dit nodig heeft, neem dan contact met mij op en we zoeken en vinden een oplossing.


Intake/kennismakingsgesprek.
Dit gesprek vindt in principe plaats zonder het kind, zodat u vrijuit uw zorgen kunt uitspreken.
Een mogelijke begeleiding wordt besproken en u krijgt de tijd om hierover na te denken.
Kosten: gratis(max. één uur)

Individuele remedial teaching.
Uw kind komt wekelijks in de praktijk en ontvangt ca. 10 sessies, waarna een eventueel vervolgproject wordt besproken.
Kosten: 45,- euro per keer(1 uur remedial teaching), inclusief tussentijds overleg, mailcontact en contact met school).
Strippenkaart voor 10 sessies: 400,00 euro

MILS coaching
Als een kind wéét waar zijn leervoorkeuren liggen, kan hij zelf zijn manier van leren voor toetsen en zijn manier van huiswerk maken, hierop aanpassen.
Een MILS onderzoek wordt afgenomen in aanwezigheid van één ouder en is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Ook volwassenen hebben hier nog veel profijt van!
De MILS komt met een profiel n.a.v. de gegeven antwoorden en de coach chekt in het daaropvolgende gesprek of dit klopt en geeft tips en trics om hiermee om te gaan.
Het onderzoek+gesprek duren ca. 1,5 uur, waarna u later nog een schriftelijk rapport van het geheel ontvangt, vol met handige leertips.
Dit kost €175,-

Als Milscoach in opleiding heb ik nog enkele goedkopere aanbiedingen voor mensen uit de omgeving Ede.

Kernvisiemethode
Als naar aanleiding van het MILS onderzoek of uit je eigen ondervinding blijkt dat je kind ánders leert en vooral visueel is ingesteld, is de Kernvisiemethode misschien voor hem/haar geschikt.
Hiervoor komt het kind samen met de ouder 1x per 3 weken bij mij; in de tussenliggende weken oefenen ouder + kind samen thuis.
Let op: deze trainingen worden op een andere locatie in Ede gegeven.
Voor meer achtergrond informatie, https://www.kernvisiemethode.nl/coaching/leerstijlen

Cursus begrijpend lezen, alle teksten de baas!
Begrijpend lezen is heel belangrijk voor alle vakken op school.
Toch vinden veel kinderen het heel moeilijk om hoofd- van bijzaken te onderscheiden, te begrijpen wat de schrijver met de tekst bedoelt, hoe je de tekst moet lezen etc. Op de basisschool kom je begrijpend lezen ook tegen bij rekenen, denk maar aan de verhaaltjessommen: waar gaat het nou eigenlijk om? Wat wordt er gevraagd? Op de middelbare school moet je voor alle vakken lezen, na kunnen vertellen waar de tekst over ging en er vragen over kunnen beantwoorden.
Goed begrijpend kunnen lezen is dus heel essentieel voor alle kinderen!
De cursus 'Begrijpend lezen, alle teksten de baas' heeft alle inzichten die er inmiddels zijn over begrijpend lezen en de ontwikkeling van het kind, samengevoegd tot een heel overzichtelijke methode. Omdat er ook met kleur en mindmappen wordt gewerkt, is de cursus zowel voor begrips- als beelddenkers een eye-opener.

Praktische info:
- De cursus bestaat uit 6 lessen van 1,5 uur.
- Kinderen krijgen een eigen cursusmap met materialen.
- Het is de bedoeling dat kinderen ook thuis oefenen met de teksten die ze hiervoor meekrijgen.
- De cursus wordt gegeven op een locatie in Ede
- Er worden groepjes van ca. 6 leerlingen gevormd, zodat er voldoende aandacht voor ieder kind is.
- De lessen worden extra leuk door de taalspelletjes die hierbij worden ingezet.
- Wie het leuk vindt, kan hierna aansluiten bij het speciale taalclubje, waarbij we een of tweewekelijks bij elkaar komen om via taalspelletjes nog meer taalvaardigheid te ontwikkelen.

Executieve functies versterken
Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor 'executieve functies'.
Dit zijn functies die aan ons gedrag ten grondslag liggen.
Hierbij kunt u denken aan: het overzien van situaties, zelfkennis, vooruit-en terugkijken, jezelf structureren en organiseren, zelfvertrouwen, motivatie etc.
Door de inzet van 'Teken je gesprek' , tips + opdrachten aan kind en ouders(en waar mogelijk ook leerkrachten) en het inzetten van spelletjes, kan een kind hier veel vooruitgang in boeken.

Dyslexie toets ? (screening)
Voor kinderen van 6,5 - 16,5 jaar
Wilt u weten in hoe groot het risico is dat uw kind dyslectisch is, laat u dan deze toets bij uw kind afnemen.
Als het risico heel groot is, dient er vervolgens verder onderzoek plaat te vinden door een psycholoog, orthopedagoog of logopedist.

Taalclub
In een groepje van maximaal 4 kinderen van eenzelfde niveau doen we gedurende 8 weken mondelinge taalspelletjes, gezelschapsspelen die de taalvaardigheid vergroten en is er aandacht voor boeken. Doordat de kinderen op een heel speelse manier met taal bezig zijn, gaat hun taal zienderogen vooruit en krijgen kinderen meer plezier in taal.
Kosten: 150 euro voor de cursus van 8 weken.

Workshop taalspelletjes voor ouders of leerkrachten.
Deze workshop kan op locatie worden aangeboden of voor max. 4 volwassenen in mijn praktijk.
Duur: min. 1 uur, max. 3 uur.
Mail me bij belangstelling voor de verschillende mogelijkheden.

Rekenclub
In een groepje van maximaal 4 kinderen van eenzelfde niveau doen we gedurende 8 weken mondelinge rekenspelletjes en gezelschapsspelen die de rekenvaardigheid vergroten. Doordat de kinderen op een heel speelse manier met rekenen bezig zijn, gaat hun rekenen zienderogen vooruit en krijgen kinderen meer plezier in rekenen.
Kosten: 150,- voor de cursus van 8 weken.

Workshop rekenspelletjes voor ouders of leerkrachten.
Deze workshop kan op locatie worden aangeboden of voor max. 4 volwassenen in mijn praktijk.
Duur: min. 1 uur, max. 3 uur.
Mail me bij belangstelling voor de verschillende mogelijkheden.

Reken-en spellingbootcamps
Sommige kinderen leren beter door erbij te bewegen. Daarnaast is het ook heel leuk om een hele middag actief met leerstof bezig te zijn via spelletjes.
Omdat er met gekleurde symbolen wordt gewerkt, nemen ook visueel ingestelde kinderen de informatie goed op en wordt de lesstof zo beter verankerd.
Op dit moment geef ik vnl. tafelbootcamps(2 middagen om de tafels van 1 tm. 12 beter te leren), maar ik werk ook aan andere rekenbootcamps.
Zie voor meer info ook: http://www.rekenbootcamp.nl/

Er zijn ook spellingbootcamps mogelijk, waarbij meestal vooral met enkele geselecteerde spellingsregels wordt geoefend.
De bootcamps worden bij voorkeur aan groepjes van tenminste 4 kinderen gegeven en vinden in principe buiten plaats.
Ook scholen kunnen meedoen; in dat geval kan er bij slecht weer ook van een gymlokaal gebruik worden gemaakt.
Kinderen ervaren deze middagen als een soort feestjes, waarbij en passant ook nog wat wordt geleerd!

Geheugentraining.
Aanbod: Individuele training van 10 lessen van ca. 5 kwartier, inclusief werkmap.(Voor kinderen van 8 jaar en ouder).
Ons geheugen werkt met beeld, geluid, smaak, tast, geur, ruimtelijk inzicht, emotie, taal en verbanden. Door al deze capaciteiten bewust aan te spreken, leert een kind beter onthouden.
Daarnaast leert het kind zijn eigen favoriete manier van informatie opslaan kennen.
In elke sessie zijn aandachtsoefeningen opgenomen, die mede zorgen voor het beter opslaan van informatie Inclusief voor- en nameting.
Onderzoek heeft aangetoond dat deze training de kinderen bewuster en makkelijker leert leren.
Kosten voor de hele cursus van 10 lessen, incl.werkmap: 350 euro

Cursus Ik leer leren
Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.
Alle aspecten van leren komen aan bod zoals:

  • Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in
  • Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk
  • Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress
  • Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol
  • Motivatie: Wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen
  • Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd
  • Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter
En heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen
Zie voor meer achtergrond informatie: http://www.ikleerleren.nl/
Deze training is vooral een doe- en activiteiten training waarin het werkboek met verschillende testen de weg wijst en als naslagwerk steeds weer gebruikt kan worden.
De training bestaat uit 5 lessen van anderhalf uur. De lessen hebben ieder hun eigen thema en aan het eind van iedere les maakt het kind zelf een actieplan waarmee het de komende tijd aan de slag gaat.
Op deze manier beklijft de lesstof beter doordat de zwakke en sterke punten precies in kaart zijn gebracht.

De cursus wordt als groepstraining aangeboden.
Er geldt een landelijk vastgestelde prijs voor de training van 182,50 euro.
Dit is inclusief het werkboek van 32,50 euro.

Heeft je kind meer hulp nodig dan kan je kind deze training, of onderdelen daarvan, ook individueel volgen.
Je betaalt dan het tarief voor een individuele sessie van de betreffende trainer.(Bij 3x3rt is dit 45,00 euro per uur).

Kind en talent
U kunt uw kind ook opgeven voor een talentgesprek (ca. 1 uur). Hierbij wordt het op prijs gesteld als ook een ouder aanwezig is.
In een talentgesprekje ga ik als kindertalentenfluisteraar op zoek naar de onderliggende talenten van een kind. Is het een rots, een aansteker, een ideeënfontein, een ontrafelaar, een ontstaanbegrijper, een doordenker of misschien een foutenspeurneus?
Dit is slechts een kleine opsomming van de vele mogelijke talenten die kinderen kunnen hebben.

Als een kind zich bewust wordt van zijn talenten, voelt hij zich gezien, staat hij in zijn kracht. Hij gaat dit talent verder ontwikkelen, er gebruik van maken en omdat hij zich gezien weet, verdwijnt vervelend gedrag dat er als het ware voor geplaatst werd.

Kinderen zijn heel blij met hun 'talententekening' die thuis vaak een mooi plekje krijgt.
Ouders gaan hun kinderen met andere ogen zien.
Een talentengesprekje kan los worden aangevraagd.
Eventueel is het mogelijk na afloop een begeleidingstraject te starten.

Lezen in kleur
Bij sommige kinderen dansen de letters op het papier. Niet ieder kind kan tegen zwart/wit teksten.
Soms krijgen deze kinderen dan een stempel als dyslexie of ADHD, terwijl er, als kinderen op gekleurd papier lezen, veel betere resultaten worden bereikt.
In Engeland is hier ruimschoots onderzoek naar gedaan en nu worden de producten ook in Nederland geleverd.

Om te kijken of 'lezen in kleur' helpt, kan ik een eenvoudig testje doen met tekst op gekleurde vellen papier en lezen door een gekleurde leeslineaal.
In sommige gevallen kunnen hierdoor opmerkelijke resultaten worden bereikt.
Scholen en ouders kunnen vervolgens helpen door speciale artikelen zoals gekleurde schriftjes, leeslinealen of lezen in kleur voor de computer, te bestellen.

Let op: ook volwassenen kunnen last hebben van deze 'visuele stress'.
Als u denkt dat dit iets voor u kan zijn, maak dan een afspraak voor een kleine test.
Bij kinderen kan dit ook in het onderzoek/begeleiding worden meegenomen.