3x3 ...ieder zingt zijn eigen lied.


Remedial teaching in Ede en omgeving.


Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen.
Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. 3x3RT ook wel 3x3 Remedial Teaching aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door 3x3RT op welke manier dan ook.
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan 3x3RT worden beheerd. Deze links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. 3x3RT heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, het zij electronisch, mechanisch of door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3x3RT (3x3 Remedial Teaching).